Slipp kalkbeläggningar

AQUABION presenterar helt ny, patenterad, teknologi inom vattenbehandling av kalk.

AQUABION är en ny patenterad teknologi, ett form av kalkfilter som tar bort kalkens fästförmåga.

Inget salt

Inget underhåll

Ingen el

Ingen magnet

Monteras enkelt efter vattenmätaren

Ett miljövänligt alternativ till avhärdningsfilter

Förhindrar VVS-skador

Snäll mot ditt VVS-system. Aldrig mer igenkalkade rör, vvs-maskiner, kaffekokare.

Reducerar existerande kalkbeläggningar

Befintligt kalk i ditt VVS-system kommer att reduceras över tid.

Synlig kalk torkas bort

Kalket och viktiga mineraler blir kvar i ditt vatten. Kalk på diskbänk torkas enkelt bort.

Energibesparande

Samtliga maskiner som behöver vatten blir mer effektiva när de inte är igenkalkade.

Miljövänlig

AQUABION använder inget salt, kräver inget underhåll och ingen el behövs.

Kvalitet

Framtagen och produceras i Tyskland. 4 års garanti. Patenterad teknik.


Avhärda inte ditt vatten

Nedan är ett citat från Ingegerd Rosborg, forskare på avdelning för mark- och vattenteknik på KTH. Hon är kritisk mot att avhärda vattnet, då det tar bort viktiga mineraler från vattnet.

Ta ett landskap som Skåne. Där finns det utmärkt grundvatten på många platser ur ett hälsoperspektiv. Men när medborgarna hör av sig och klagar på kalkutfällningar sätter kommunen ifråga snabbt in en avhärdningprocess, vilken ofta tar bort nästan allt kalcium ur vattnet.

Med en AQUABION behåller du alla viktiga mineraler i ditt vatten. Istället tas fästförmågan för kalken bort. Kalken spolas då ner i avlopp eller torkas enkelt bort med en trasa.


layout styles

Med AQUABION slipper du kalkbeläggningar

Genom en elektrolytisk process som sker tillsammans med koppar och en zinkanod omvandlas kalkens kemiska struktur från calcit till aragonit.

Det innebär att kalken som finns i vattnet inte längre har fästförmåga. Uppbyggnad av kalkavlagringar i VVS-systemet förhindras. Ingen annan produkt på marknaden får använda denna patenterade teknologi och oberoende utvärderingar bekräftar dess funktion.

AQUABION är tillverkade i Tyskland

Patentnummer: 1636139


Ja, tack. Skicka offert och information


Till det normala hushållet eller till den stora industrin?

Privatperson

Jag vill veta mer om hur AQUABION kan åtgärda kalkproblem i min villa.

Industri

Jag vill veta mer om hur AQUABION kan åtgärda kalkproblem åt mitt företag.


AQUABION finns i många storlekar. Kan hantera vattenflöde mellan 0.2 m3/timmen till 330 m3/timmen.

layout styles